Loading nanoRep Learn How to Increase Conversion
*
לשון קורות החיים
*
שם פרטי
*
שם משפחה
מספר זהות
תאריך לידה
טלפון נייד
טלפון נוסף
יישוב
רשיונות
שנת הגיוס
שנת שחרור/שחרור-צפוי
יחידה/ארגון
תפקיד עיקרי
דרגת שיחרור
רובאי
תיאור כללי
הישגים עיקריים בשירות
*
תיכון
סוג לימודים
*
שנת סיום
פסיכומטרי
הישגים בולטים בתקופת הלימודים

מיומנות טכנית
שפה
רמת שליטה
שפה
רמת שליטה
שפה
רמת שליטה
שפה
רמת שליטה
אזרחויות זרות (לא ישראל)
מעוניין לקבל הצעות על עבודה בחול מחברת "מכה"
ויזות תייר/סטודנט/עבודה
פתיח קורות החיים
*
דואר אלקטרוני
*
בחרו סיסמה ל TAZOOZ
*
בלחיצה על שמור והמשך אני מאשר כי קראתי ואני מסכים ל תנאי השימוש באתר ואני מסכים לקבל עדכונים ופרסומות שונות באמצעי אלקטרוני

להוספת ניסיון תעסוקתי לחץ כאן